Cirkevný príspevok 2022

Cirkevný príspevok 2022

Zborové presbyterstvo Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Modra na zasadnutí dňa 19.12.2021 schválilo odporúčanú výšku cirkevného príspevku na rok 2022 v sume 20,-Eur/osobu

(informácie o spôsobe platby nájdete v položke menu PLATBY)