Cirkevný príspevok môžete uhradiť bankovým prevodom alebo prostredníctvom QR kódu

číslo účtu (IBAN): SK0209000000000019194036 

variabilný symbol: 2021 / konštantný symbol: O558

správa pre prijímateľa: meno a priezvisko, adresa (uviesť mená všetkých, za ktorých je CP hradený - dôležité pre identifikáciu platby)

QR kód: (variabilný a konštantný symbol sú prednastavené / správu pre prijímateľa je potrebné vyplniť)