V roku 2021 boli pokrstení:

Patrik Juran

Nikolas Machala

Marek Stolárik

Alžbeta Stoláriková