bohoslužba na Čermáčke

bohoslužba na Čermáčke

V nedeľu 31.07.2022 pozývame na bohoslužbu na Čermákovej lúke + opekačku
Začíname o 11:00