Bohoslužby

rodinná bohoslužba

rodinná bohoslužba

V nedeľu 10.12.2023 pozývame o 10:30 hod na RODINNÚ BOHOSLUŽBU s VEČEROU PÁNOVOU

RODINNÁ BOHOSLUŽBA

RODINNÁ BOHOSLUŽBA

V nedeľu 26.11.2023 pozývame o 10:30 hod na RODINNÚ BOHOSLUŽBU do slovenského ev. kostola v Modre a po skončení bohoslužby na AGAPÉ - spoločný čas s občerstvením na ev. fare v Modre

bohoslužby v novembri

bohoslužby v novembri

rodinná bohoslužba

rodinná bohoslužba

V nedeľu 12.11.2023 pozývame o 10:30 do slovenského evanjelického kostola na RODINNÚ BOHOSLUŽBU s VEČEROU PÁNOVOU
Po skončení bohoslužby bude AGAPÉ - spoločný čas s občerstvením na ev. fare

PAMIATKA REFORMÁCIE

PAMIATKA REFORMÁCIE

Služby Božie na Pamiatku Reformácie 31.10.2023 budú o 18:00 v nemeckom evanjelickom kostole v Modre

... ste Kristov list ...

... ste Kristov list ...

zamyslenie na tému "...STE KRISTOV LIST ..." z nemeckého evanjelického kostola v Modre (22.10.2023) nájdete na:
SPOTIFY

YOUTUBE​​​

Služby Božie na Rádiu Modra

Služby Božie na Rádiu Modra

V nedeľu 22.10.2023 sa môžete pripojiť k službám Božím o 9.00 hod zo slovenského evanjelického kostola ap. Petra a Pavla v Modre 
prostredníctvom Rádia Modra na frekvencii 106,1FM, alebo prostredníctvom internetového prehrávača - 
RADIO MODRA

poďakovanie za úrody

poďakovanie za úrody

V nedeľu 15.10.2023 pozývame k poďakovaniu za úrody na bohoslužbách v Modre o 9:00 a vo Vinosadoch o 10:30

bohoslužba na Zámčisku

bohoslužba na Zámčisku

V nedeľu 08.10.2023 pozývame na bohoslužbu na Zámčisku o 10:30 hod
V prípade nepriaznivého počasia bude bohoslužba v nemeckom ev. kostole v Modre

Byť dôležitý

Byť dôležitý

Zamyslenie z evanjelického kostola v Modre (01.10.2023) nájdete na
SPOTIFY
YOUTUBE

rodinná bohoslužba

rodinná bohoslužba

V nedeľu 24.09.2023 pozývame o 10:30 hod do nemeckého evanjelického kostola v Modre na rodinnú bohoslužbu
a po skončení na AGAPÉ - spoločný čas na farskom dvore

rodinná bohoslužba

rodinná bohoslužba

V nedeľu 10.09.2023 (počas Modranského vinobrania) bude rodinná bohoslužba o 10:30 hod v záhrade nemeckej evanjelickej školy (Štúrova 61)

S požehnaním do škôl

S požehnaním do škôl

V nedeľu 03.09.2023 pozývame na služby Božie s požehnaním žiakov, študentov, učiteľov, profesorov, vychovávateľov a všetkých, ktorí to potrebujú pre nový školský rok
o 9:00 v slovenskom ev. kostole v Modre
o 10:30 v modlitebni vo Vinosadoch

služby Božie na Rádiu Modra

služby Božie na Rádiu Modra

V nedeľu 16.07.2023 o 9:00 h budú služby Božie zo slovenského ev. kostola v Modre vysielané na rádiu Modra
Hosť:  Dávid Bázlik, ev. farár v Bratislave-Petržalke
106,1 FM (alebo cez internet)

Bohoslužba pod rozhľadňou

Bohoslužba pod rozhľadňou

Pozývame na bohoslužbu pod rozhľadňou na Veľkej Homoli 5. júla 2023
Začíname o 10:00. Po bohoslužbe bude spoločný piknik (z vlastných zásob)

rodinná bohoslužba

rodinná bohoslužba

V nedeľu 11.06.2023 pozývame na RODINNÚ BOHOSLUŽBU s krstom a Večerou Pánovou 
Po bohoslužbe bude AGAPÉ - spoločný čas na farskom dvor

rodinná bohoslužba

rodinná bohoslužba

V nedeľu 28. mája 2023 pozývame o 10.30 hod na RODINNÚ BOHOSLUŽBU v slovenskom evanjelickom kostole v Modre a AGAPÉ - spoločný čas na farskom dvore

Deň matiek

Deň matiek

V nedeľu 14. mája 2023 pozývame na RODINNÚ BOHOSLUŽBU o 10:30 hod v slovenskom ev. kostole v Modre venovanú DŇU MATIEK
a na SPOLOČNÝ OBED na ev. fare v Modre s darčekom pre mamy - deti varia obed a chystajú stolovanie

koncert spevokolu

koncert spevokolu

Na sviatok Vstúpenia (18.05.2023) pozývame na služby Božie o 18:00 hod v slovenskom ev. kostole v Modre a malý koncert spevokolu LAUDATE DOMINUM

Rodinná bohoslužba

Rodinná bohoslužba

V nedeľu 23.04.2023 pozývame na rodinnú bohoslužbu v slovenskom ev. kostole a AGAPÉ po bohoslužbe na farskom dvore

Veľká noc v Modre

Veľká noc v Modre

Prinášame prehľad bohoslužieb počas Veľkonočných sviatkov

pašiová bohoslužba

pašiová bohoslužba

V nedeľu 26.03.2023 pozývame o 10:30 hod na PAŠIOVÚ BOHOSLUŽUBU s VEČEROU PÁNOVOU
téma: V ČOM SA SKRÝVA MOC?
(miesto: Zborová miestnosť na ev. fare v Modre)

Rodinná bohoslužba

Rodinná bohoslužba

v nedeľu 12.03.2023 pozývame o 10:30 hod na rodinnú bohoslužbu s Večerou Pánovou v zborovej miestnosti na ev. fare (Štúrova 1)

RODINNÁ BOHOSLUŽBA

RODINNÁ BOHOSLUŽBA

V nedeľu 12.02.2023 pozývame o 10:30 hod na RODINNÚ BOHOSLUŽBU na tému: UMENIE POČÚVAŤ

RODINNÁ BOHOSLUŽBA

RODINNÁ BOHOSLUŽBA

V nedeľu 22.01.2023 pozývame na RODINNÚ BOHOSLUŽBU o 10:30 hod v zborovej miestnosti na ev. fare (Štúrova 1, Modra)

Staršie
Strana 1 z 2