Bohoslužby

rodinná bohoslužba

rodinná bohoslužba

V nedeľu 11.09.2022 pozývame o 10:30 hod do záhrady bývalej nemeckej ev. školy (Štúrova 61) na RODINNÚ BOHOSLUŽBU na tému: BLÁZNIVÁ LÁSKA
Tešíme sa na spoločný čas

bohoslužba na Čermáčke

bohoslužba na Čermáčke

V nedeľu 31.07.2022 pozývame na bohoslužbu na Čermákovej lúke + opekačku
Začíname o 11:00

rodinná bohoslužba

rodinná bohoslužba

V nedeľu 26.06.2022 pozývame o 10:30 hod do slovenského ev. kostola na rodinnú bohoslužbu na záver šk. roka a začiatok prázdnin, poďakovanie študentom a učiteľom
Po bohoslužbe pozývame na AGAPÉ - spoločný čas vo farskej záhrade a PIZZU na obed
Prosíme o malý príspevok na obed

bohoslužba pod rozhľadňou

bohoslužba pod rozhľadňou

V nedeľu 29. mája 2022 pozývame na bohoslužbu pod rozhľadňou na Veľkej Homoli
10:30 - bohoslužba pod rozhľadňou
11:00 - piknik pod rozhľadňou
V prípade nepriaznivého počasia bude bohoslužba v slovenskom ev. kostole ap. Petra a Pavla v Modre

rodinná bohoslužba

rodinná bohoslužba

V nedeľu 08.05.2022 pozývame na rodinnú bohoslužbu & grilovačku na farskom dvore (Štúrova 1, Modra)
V prípade nepriaznivého počasia bude bohoslužba v slovenskom ev. kostole

rozpis

rozpis

Rozpis služieb Božích:

ZELENÝ ŠTVRTOK (14.04.2022) - 18:00, slovenský ev. kostol Modra - VEČERA PÁNOVA

VEĽKÝ PIATOK (15.04.2022) - 9:00, slovenský ev. kostol Modra - PAŠIOVÉ SLUŽBY BOŽIE S VEČEROU PÁNOVOU

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (17.04.2022) - 9:00, slovenský ev. kostol Modra - SLUŽBY BOŽIE S VEČEROU PÁNOVOU

                                                              10:30, modlitebňa Vinosady - SLUŽBY BOŽIE S VEČEROU PÁNOVOU

VEĽKONOČNÝ PONDELOK (17.04.2022) - 9:00, slovenský ev. kostol Modra - SLUŽBY BOŽIE

Služby Božie na Veľkonočnú nedeľu vysielané na Rádiu Modra (FM 106,1 alebo: http://mediamodra-sk.eu)

rodinná pašiová bohoslužba

rodinná pašiová bohoslužba

Na Kvetnú nedeľu - 10.04.2022 pozývame na rodinnú pašiovú bohoslužbu s Večerou Pánovou o 10:30 hod v slovenskom ev. kostole ap. Petra a Pavla v Modre

Po bohoslužbe pozývame na AGAPÉ - spoločný čas na farskom dvore

rodinná bohoslužba

rodinná bohoslužba

V nedeľu 27.03.2022 pozývame o 10:30 hod do slovenského ev. kostola ap. Petra a Pavla v Modre na rodinnú bohoslužbu a na AGAPÉ po bohoslužbe vo farskom dvore

rodinná bohoslužba

rodinná bohoslužba

Pozývame na RODINNÚ BOHOSLUŽBU S VEČEROU PÁNOVOU v nedeľu 13.03.2022 o 10:30 hod v slovenskom ev. kostole ap. Petra a Pavla v Modre

Strana 1 z 1