Bohoslužby

rodinná bohoslužba

rodinná bohoslužba

V nedeľu 28. mája 2023 pozývame o 10.30 hod na RODINNÚ BOHOSLUŽBU v slovenskom evanjelickom kostole v Modre a AGAPÉ - spoločný čas na farskom dvore

Deň matiek

Deň matiek

V nedeľu 14. mája 2023 pozývame na RODINNÚ BOHOSLUŽBU o 10:30 hod v slovenskom ev. kostole v Modre venovanú DŇU MATIEK
a na SPOLOČNÝ OBED na ev. fare v Modre s darčekom pre mamy - deti varia obed a chystajú stolovanie

koncert spevokolu

koncert spevokolu

Na sviatok Vstúpenia (18.05.2023) pozývame na služby Božie o 18:00 hod v slovenskom ev. kostole v Modre a malý koncert spevokolu LAUDATE DOMINUM

Rodinná bohoslužba

Rodinná bohoslužba

V nedeľu 23.04.2023 pozývame na rodinnú bohoslužbu v slovenskom ev. kostole a AGAPÉ po bohoslužbe na farskom dvore

Veľká noc v Modre

Veľká noc v Modre

Prinášame prehľad bohoslužieb počas Veľkonočných sviatkov

pašiová bohoslužba

pašiová bohoslužba

V nedeľu 26.03.2023 pozývame o 10:30 hod na PAŠIOVÚ BOHOSLUŽUBU s VEČEROU PÁNOVOU
téma: V ČOM SA SKRÝVA MOC?
(miesto: Zborová miestnosť na ev. fare v Modre)

Rodinná bohoslužba

Rodinná bohoslužba

v nedeľu 12.03.2023 pozývame o 10:30 hod na rodinnú bohoslužbu s Večerou Pánovou v zborovej miestnosti na ev. fare (Štúrova 1)

RODINNÁ BOHOSLUŽBA

RODINNÁ BOHOSLUŽBA

V nedeľu 12.02.2023 pozývame o 10:30 hod na RODINNÚ BOHOSLUŽBU na tému: UMENIE POČÚVAŤ

RODINNÁ BOHOSLUŽBA

RODINNÁ BOHOSLUŽBA

V nedeľu 22.01.2023 pozývame na RODINNÚ BOHOSLUŽBU o 10:30 hod v zborovej miestnosti na ev. fare (Štúrova 1, Modra)

Zjavenie Krista mudrcom

Zjavenie Krista mudrcom

RODINNÁ BOHOSLUŽBA

RODINNÁ BOHOSLUŽBA

V nedeľu 08.01.2023 pozývame o 16:00 na RODINNÚ BOHOSLUŽBU S VEČEROU PÁNOVOU v zborovej miestnosti na ev. fare (Štúrova 1, Modra)

rodinná bohoslužba

rodinná bohoslužba

V 3. adventnú nedeľu 11.12.2022 pozývame o 10:30 hod na RODINNÚ BOHOSLUŽBU s VEČEROU PÁNOVOU v slovenskom evanjelickom kostole apoštolov Petra a Pavla v Modre
Téma: NECH SA ZNÍŽI KAŽDÝ VRCH I KOPEC

rodinná bohoslužba

rodinná bohoslužba

V nedeľu 13. nov. 2022 pozývame na RODINNÚ BOHOSLUŽBU o 10:30 hod v priestoroch Základnej školy EUREKA (Kostolná 3) na tému: DAŤ VECI DO PORIADKU
Tešíme sa na stretnutie

EUREKA

EUREKA

V nedeľu 23.10.2022 pozývame na prehliadku priestorov základnej školy EUREKA a rodinnú bohoslužbu s požehnaním školy (Kostolná 3)

POĎAKOVANIE ZA ÚRODY

POĎAKOVANIE ZA ÚRODY

V nedeľu 16. októbra 2022 chceme spoločne na službách Božích poďakovať za požehnanie úrod

INŠTALÁCIA

INŠTALÁCIA

Presbyterstvo Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Modra Vás pozýva na INŠTALÁCIU - slávnostné uvedenie Evy Oslíkovej do služby zborovej farárky v cirkevnom zbore.
Slávnosť INŠTALÁCIE bude v sobotu 22. októbra 2022 o 10:00 hod v slovenskom evanjelickom kostole ap. Petra a Pavla v Modre

rodinná bohoslužba

rodinná bohoslužba

V nedeľu 11.09.2022 pozývame o 10:30 hod do záhrady bývalej nemeckej ev. školy (Štúrova 61) na RODINNÚ BOHOSLUŽBU na tému: BLÁZNIVÁ LÁSKA
Tešíme sa na spoločný čas

bohoslužba na Čermáčke

bohoslužba na Čermáčke

V nedeľu 31.07.2022 pozývame na bohoslužbu na Čermákovej lúke + opekačku
Začíname o 11:00

rodinná bohoslužba

rodinná bohoslužba

V nedeľu 26.06.2022 pozývame o 10:30 hod do slovenského ev. kostola na rodinnú bohoslužbu na záver šk. roka a začiatok prázdnin, poďakovanie študentom a učiteľom
Po bohoslužbe pozývame na AGAPÉ - spoločný čas vo farskej záhrade a PIZZU na obed
Prosíme o malý príspevok na obed

bohoslužba pod rozhľadňou

bohoslužba pod rozhľadňou

V nedeľu 29. mája 2022 pozývame na bohoslužbu pod rozhľadňou na Veľkej Homoli
10:30 - bohoslužba pod rozhľadňou
11:00 - piknik pod rozhľadňou
V prípade nepriaznivého počasia bude bohoslužba v slovenskom ev. kostole ap. Petra a Pavla v Modre

rodinná bohoslužba

rodinná bohoslužba

V nedeľu 08.05.2022 pozývame na rodinnú bohoslužbu & grilovačku na farskom dvore (Štúrova 1, Modra)
V prípade nepriaznivého počasia bude bohoslužba v slovenskom ev. kostole

rozpis

rozpis

Rozpis služieb Božích:

ZELENÝ ŠTVRTOK (14.04.2022) - 18:00, slovenský ev. kostol Modra - VEČERA PÁNOVA

VEĽKÝ PIATOK (15.04.2022) - 9:00, slovenský ev. kostol Modra - PAŠIOVÉ SLUŽBY BOŽIE S VEČEROU PÁNOVOU

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (17.04.2022) - 9:00, slovenský ev. kostol Modra - SLUŽBY BOŽIE S VEČEROU PÁNOVOU

                                                              10:30, modlitebňa Vinosady - SLUŽBY BOŽIE S VEČEROU PÁNOVOU

VEĽKONOČNÝ PONDELOK (17.04.2022) - 9:00, slovenský ev. kostol Modra - SLUŽBY BOŽIE

Služby Božie na Veľkonočnú nedeľu vysielané na Rádiu Modra (FM 106,1 alebo: http://mediamodra-sk.eu)

rodinná pašiová bohoslužba

rodinná pašiová bohoslužba

Na Kvetnú nedeľu - 10.04.2022 pozývame na rodinnú pašiovú bohoslužbu s Večerou Pánovou o 10:30 hod v slovenskom ev. kostole ap. Petra a Pavla v Modre

Po bohoslužbe pozývame na AGAPÉ - spoločný čas na farskom dvore

rodinná bohoslužba

rodinná bohoslužba

V nedeľu 27.03.2022 pozývame o 10:30 hod do slovenského ev. kostola ap. Petra a Pavla v Modre na rodinnú bohoslužbu a na AGAPÉ po bohoslužbe vo farskom dvore

rodinná bohoslužba

rodinná bohoslužba

Pozývame na RODINNÚ BOHOSLUŽBU S VEČEROU PÁNOVOU v nedeľu 13.03.2022 o 10:30 hod v slovenskom ev. kostole ap. Petra a Pavla v Modre

Strana 1 z 1