Aktuality

ZLATÁ KONFIRÁCIA

ZLATÁ KONFIRÁCIA

V nedeľu 26.05.2024 pozývame na slávnosť ZLATEJ KONFIRMÁCIE

DENNÝ DETSKÝ TÁBOR

DENNÝ DETSKÝ TÁBOR

V júli 2024 (15.-19.07) pripravujeme pre deti denný tábor

CYKLOTÚA

CYKLOTÚA

VOLEBNÉ KONVENTY

VOLEBNÉ KONVENTY

V nedeľu 05-05-2024 sa v rámci služieb Božích uskutočnia VOLEBNÉ KONVENTY:
biskupa / biskupky Západného dištriktu (kandidáti: Sidonia Horňanová / Ján Hroboň)
dozorcu / dozorkyne Bratislavského seniorátu (kandidáti: Vladimír Cipciar / Zuzana Ševčovičová)

NEDEĽNÁ PRECHÁDZKA

NEDEĽNÁ PRECHÁDZKA

V nedeľu 28-04-24 pozývame na prechádzku v modranských vinohradoch.
Stretávame sa o 17:00 na Kalvárii, začíname krátkou bohoslužbou, pokračujeme prechádzkou (trasa podľa dohody)

RODINNÝ TÁBOR 2024

RODINNÝ TÁBOR 2024

KOSTOLNÉ REČI

KOSTOLNÉ REČI

MIESTO POD KRÍŽOM​​​

UVEDENIE do služby

UVEDENIE do služby

23.03.24 (sobota)

15:30 - slovenský ev. kostol Modra


UVEDENIE

zborovej dozorkyne, predstaviteľov a funkcionárov,

ktorí boli zvolení na ďalšie obdobie,

do služby v cirkevnom zbore.

Uvedenie vykoná Pavel Kollár, senior Bratislavského seniorátu.

Slávnosť je spojená s poďakovaním tým, ktorí službu v cirkevnom zbore vykonávali v predchádzajúcom období.

Pôstne prechádzky

Pôstne prechádzky

Počas pôstu pozývame na PRECHÁDZKY NA KALVÁRIU - pôstne stredy o 17:30

Svetový deň modlitieb

Svetový deň modlitieb

V nedeľu 03.03.2024 pozývame o 16:00 do sobášnej siene (Súkenícka 4, Modra) na SVETOVÝ DEŇ MODLITIEB
Tohtoročný program pripravili ženy z Palestíny
Organizujú ženy z Evanjelického cirkevného zboru Modra, Rímsko-katolíckej farnosti Modra a Kresťanských zborov v Modre

Prechádzky labyrintom literatúry

Prechádzky labyrintom literatúry

projekt NEZABUDNUTÍ

projekt NEZABUDNUTÍ

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra

v spolupráci s občianskym združením VAGUS realizuje projekt NEZABUDNUTÍ
Cieľom projektu NEZABUDNUTÍ
je dať ľuďom bez domova možnosť zažiť, že na ich živote záleží. Často sa stáva, že narodeniny sú pre človeka bez domova iba ďalším obyčajným dňom. Vašim záujmom to však môžete zmeniť. Stačí drobný darček ako káva, čaj, veselé ponožky, sviečka či kresba, prostredníctvom ktorého sa môžete stať súčasťou klientovho života, a tak mu ukázať, že aj jeho život je dôležitý.

Ak chcete viac informácií o projekte a jeho realizácii,
alebo sa do projektu chcete zapojiť, kontaktujte:
eva.oslikova@gmail.com 
0903 536 418

KONVENTY

KONVENTY


V nedeľu 25.02.2024 sa v našom cirkevnom zbore budú konať konventy:
- VOLEBNÝ KONVENT predstaviteľov a funkcionárov cirkevného zboru
- VÝROČNÝ ZBOROVÝ KONVENT, na ktorom budeme hodnotiť rok 2023 a plánovať rok 2024

PROGRAM:
9:00 - služby Božie (slovenský ev. kostol)
         - volebný konvent
10:00 - zborový konvent - rokovacia časť (zborová miestnosť)


Národný týždeň manželstva

Národný týždeň manželstva

Evanjelický cirkevný zbor Modra v spolupráci s Rímskokatolíckou farnosťou Modra pripravuje v rámci Národného týždňa manželstva niekoľko podujatí. 

zmena miesta

zmena miesta

NEDEĽNÉ BOHOSLUŽBY sa od 7. januára 2024 budú konať 

v zborovej miestnosti na ev. fare (Štúrova 1)
Čas bohoslužieb bude o 9:00 hod

Zmena miesta bude trvať počas vykurovacieho obdobia

oznam

oznam

V nedeľu 31.12.2023 budú služby Božie LEN o 17:00 hod

VIANOČNÉ IMPULZY

VIANOČNÉ IMPULZY

Pozývame na vianočný program, ktorý pripravujú konfirmandi a mladí ľudia z dorastu  VIANOČNÉ IMPULZY - 25.12.2023 (1. slávnosť vianočná) o 15:00 v nemeckom evanjelickom kostole v Modre

OZNAM

OZNAM

Venujte pozornosť tomuto oznamu a zdieľajte.
Ďakujeme

ESCAPE ROOM

ESCAPE ROOM

Pozývame Vás na VIANOČNÝ ESCAPE ROOM PRE DOSPELÝCH v sobotu 16.12.2023 o 15:00 hod
INFO:

KRÁČAJME SPOLU

KRÁČAJME SPOLU

V sobotu 09.12.2023 sa v priestoroch Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej uskutoční panelová diskusia KRÁČAJME SPOLU

projekt KUČERAVÁ OVEČKA

projekt KUČERAVÁ OVEČKA

opäť sa zapájame do charitatívneho projektu

Daniel Minich

Daniel Minich

odhalenie pamätnej tabule

Zdvihnite život

Zdvihnite život

Hudobno-literárne podujatie pri príležitosti 135. výročia narodenia Martina Rázusa

Konferencia pre mužov

Konferencia pre mužov

Dávame do pozornosti zaujímavé podujatie - KONFERENCIU PRE MUŽOV, ktorú pripravuje Edukačno-misijné centrum ECAV
Prihlasovanie na: ​iMUŽ​​​

Rodinná bohoslužba

Rodinná bohoslužba

V nedeľu 22.10.2023 pozývame o 10:30 hod do nemeckého evanjelického kostola na RODINNÚ BOHOSLUŽBU a potom na evanjelickú faru k AGAPÉ - spoločnému času s občerstvením

Staršie
Strana 1 z 4