Aktuality

Svetový deň modlitieb

Svetový deň modlitieb

V nedeľu 03.03.2024 pozývame o 16:00 do sobášnej siene (Súkenícka 4, Modra) na SVETOVÝ DEŇ MODLITIEB
Tohtoročný program pripravili ženy z Palestíny
Organizujú ženy z Evanjelického cirkevného zboru Modra, Rímsko-katolíckej farnosti Modra a Kresťanských zborov v Modre

Prechádzky labyrintom literatúry

Prechádzky labyrintom literatúry

projekt NEZABUDNUTÍ

projekt NEZABUDNUTÍ

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra

v spolupráci s občianskym združením VAGUS realizuje projekt NEZABUDNUTÍ
Cieľom projektu NEZABUDNUTÍ
je dať ľuďom bez domova možnosť zažiť, že na ich živote záleží. Často sa stáva, že narodeniny sú pre človeka bez domova iba ďalším obyčajným dňom. Vašim záujmom to však môžete zmeniť. Stačí drobný darček ako káva, čaj, veselé ponožky, sviečka či kresba, prostredníctvom ktorého sa môžete stať súčasťou klientovho života, a tak mu ukázať, že aj jeho život je dôležitý.

Ak chcete viac informácií o projekte a jeho realizácii,
alebo sa do projektu chcete zapojiť, kontaktujte:
eva.oslikova@gmail.com 
0903 536 418

KONVENTY

KONVENTY


V nedeľu 25.02.2024 sa v našom cirkevnom zbore budú konať konventy:
- VOLEBNÝ KONVENT predstaviteľov a funkcionárov cirkevného zboru
- VÝROČNÝ ZBOROVÝ KONVENT, na ktorom budeme hodnotiť rok 2023 a plánovať rok 2024

PROGRAM:
9:00 - služby Božie (slovenský ev. kostol)
         - volebný konvent
10:00 - zborový konvent - rokovacia časť (zborová miestnosť)


Národný týždeň manželstva

Národný týždeň manželstva

Evanjelický cirkevný zbor Modra v spolupráci s Rímskokatolíckou farnosťou Modra pripravuje v rámci Národného týždňa manželstva niekoľko podujatí. 

zmena miesta

zmena miesta

NEDEĽNÉ BOHOSLUŽBY sa od 7. januára 2024 budú konať 

v zborovej miestnosti na ev. fare (Štúrova 1)
Čas bohoslužieb bude o 9:00 hod

Zmena miesta bude trvať počas vykurovacieho obdobia

oznam

oznam

V nedeľu 31.12.2023 budú služby Božie LEN o 17:00 hod

VIANOČNÉ IMPULZY

VIANOČNÉ IMPULZY

Pozývame na vianočný program, ktorý pripravujú konfirmandi a mladí ľudia z dorastu  VIANOČNÉ IMPULZY - 25.12.2023 (1. slávnosť vianočná) o 15:00 v nemeckom evanjelickom kostole v Modre

OZNAM

OZNAM

Venujte pozornosť tomuto oznamu a zdieľajte.
Ďakujeme

ESCAPE ROOM

ESCAPE ROOM

Pozývame Vás na VIANOČNÝ ESCAPE ROOM PRE DOSPELÝCH v sobotu 16.12.2023 o 15:00 hod
INFO:

KRÁČAJME SPOLU

KRÁČAJME SPOLU

V sobotu 09.12.2023 sa v priestoroch Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej uskutoční panelová diskusia KRÁČAJME SPOLU

projekt KUČERAVÁ OVEČKA

projekt KUČERAVÁ OVEČKA

opäť sa zapájame do charitatívneho projektu

Daniel Minich

Daniel Minich

odhalenie pamätnej tabule

Zdvihnite život

Zdvihnite život

Hudobno-literárne podujatie pri príležitosti 135. výročia narodenia Martina Rázusa

Konferencia pre mužov

Konferencia pre mužov

Dávame do pozornosti zaujímavé podujatie - KONFERENCIU PRE MUŽOV, ktorú pripravuje Edukačno-misijné centrum ECAV
Prihlasovanie na: ​iMUŽ​​​

Rodinná bohoslužba

Rodinná bohoslužba

V nedeľu 22.10.2023 pozývame o 10:30 hod do nemeckého evanjelického kostola na RODINNÚ BOHOSLUŽBU a potom na evanjelickú faru k AGAPÉ - spoločnému času s občerstvením

Misijné dni ZD

Misijné dni ZD

MISIJNÉ DNI ZD​​​

stretnutie rodičov a konfirmandov 1. roč.

stretnutie rodičov a konfirmandov 1. roč.

V piatok 29.09.2023 bude o 18:00 v zborovej miestnosti na ev. fare v Modre (Štúrova 1) stretnutie rodičov a konfirmandov 1. ročníka

LUTERÁNSKY CHODNÍK

LUTERÁNSKY CHODNÍK

14. októbra 2023 pozývame na ďalší ročník putovania z Veľkých Levár do Modry - LUTERÁNSKY CHODNÍK

Spomienka na Annu Adamovičovú

Spomienka na Annu Adamovičovú

Spomienka na sestru farárku Annu Olexovú – Adamovičovú, rod. Janovskú

Život modranského cirkevného zboru v poslednom storočí je neoddeliteľne spätý so životom sestry farárky Anny Olexovej-Adamovičovej. Od roku 1953 žila s manželom v Modre; v roku 1955 tu ukončila štúdium a ordináciou v kostole v Modre-Kráľovej vstúpila do kaplánskej služby. Po smrti manžela sa v roku 1975 stala zborovou farárkou v cirkevnom zbore Modra. Aktívnu farársku službu ukončila v roku 2005, avšak jej životná služba Bohu pokračovala až do chvíle, kedy vložila svoj život do Božieho náručia. V Modre a predovšetkým s členmi modranského cirkevného zboru prežila viac ako šesťdesiat rokov spoločného života a tento cirkevný zbor sa stal jej domovom a rodinou. Krstila, konfirmovala, sobášila a aj sa lúčila; učila, viedla a sprevádzala; aj v náročných časoch zvestovala dobrú správu evanjelia Ježiša Krista. Takmer v každej rodine tohto cirkevného zboru zanechala stopu svojej služby Bohu. Vďaka darom, ktorými ju Hospodin obdaril, mnohí nachádzali cestu k cirkvi a aj k Bohu. V cirkevnom zbore na ňu v rozhovoroch často spomíname. Sme vďační Pánu Bohu za jej život a službu;  za jej ochotu svojimi obdarovaniami rozvíjať a spolu s ďalšími spolupracovníkmi budovať život cirkevného zboru. Tento rok je spomienka na ňu zosilnená dvomi výročiami; dňa 10. mája 2023 sme si pripomenuli nedožité 90 narodeniny sestry farárky a 28. marca 2023 uplynulo päť rokov od ukončenia jej časnej cesty životom. Myslíme na ňu s úctou, s láskou a vďačnosťou a s nádejou ju v spomienkach vkladáme do náručia Božej milosti. 

Deň otcov

Deň otcov

Na Deň otcov (18.06.2023) pozývame tatkov na "Bowlingová pánsky klub) o 15:00 hod v Trnave

CYKLOTÚRA

CYKLOTÚRA

prechádzky labyrintom literatúry

prechádzky labyrintom literatúry

Deň modranského sirotinca

Deň modranského sirotinca

V sobotu 20.05.2023 pozývame na DEŇ MODRANSKÉHO SIROTINCA
Od 10:30 do 18:00 je pre Vás pripravený bohatý program v sirotinci a v nemeckom evanjelickom kostole v Modre

stretnutie spevokolov BaS

stretnutie spevokolov BaS

V nedeľu 04. máj 2023 sa o 15:00 hod bude konať v nemeckom evanjelickom kostole v Modre stretnutie spevokolov Bratislavského seniorátu

Staršie
Strana 1 z 3