Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra
Adresa Štúrova 1, 900 01 Modra
IČO 34006818
IBAN SK0209000000000019194036
Telefónne číslo +421 33 647 27 33
E-mail modra@ecav.sk
Seniorát Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku
Web www.modra.ecav.sk
Facebook https://www.facebook.com/ECAV-MODRA-395415917930687/

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová farárka: Mgr. Eva Oslíková, PhD. , +421 903 536 418 , eva.oslikova@gmail.com
Námestný farár: Mgr. Jan Oslík , +421 911 150 006 , oslik.jan@gmail.com
Zborová dozorkyňa: PhDr. Viera Jančovičová , +421 918 645 827 , modra@ecav.sk
Kantor: Ján Benka , +421 910 602 721 , jan.benka@mil.sk

Ďalšie informácie

Služby Božie - Modra
slovenský kostol apoštolov Petra a Pavla (Dolná 3, Modra): každú nedeľu o 9:00

Služby Božie - Vinosady
modlitebňa Vinosady (Modranská 344/112): prvú a tretiu nedeľu v mesiaci o 10:30

Rodinná bohoslužba
nemecký kostol (Dolná 1, Modra) / záhrada vo fare alebo nemeckej škole (Štúrova 61, Modra) / Malé Karpaty: druhú a štvrtú nedeľu v mesiaci o 10:30

Spoveď a Večera Pánova
slovenský alebo nemecký kostol: druhá nedeľa v mesiaci v rámci Služieb Božích

Adventné a pôstne Služby Božie
slovenský kostol alebo zborová sieň: štvrtok o 18:00

Pôstne prechádzky
počas pôstneho obdobia: streda 17:30 - 18:30

Zaujímavosti evanjelickej histórie v Modre:
Výstava Vyšívaná história ECAV PURpano - Reformácia: 500 rokov (ursiny.sk)
História Evanjelického sirotinca (1905 -1951)  - výstava fotografií a budova
Budovy evanjelickej histórie (gymnázium, sirotince, dievčenská dištriktuálna škola, kostoly)
Evanjelici v histórii spoločnosti a krajiny - Múzeum Ľudovíta Štúra, Múzeum keramiky
Prehliadka Po stopách architekta Dušana Jurkoviča v Modre