Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra
Adresa Štúrova 1, 900 01 Modra
IČO 34006818
IBAN SK0209000000000019194036
Telefónne číslo +421 33 647 27 33
E-mail ecavmodra@gmail.com
Seniorát Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku
Web www.modra.ecav.sk
Facebook https://www.facebook.com/ECAV-MODRA-395415917930687/

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová farárka: Mgr. Eva Oslíková, PhD. , +421 903 536 418 , eva.oslikova@gmail.com
Námestný farár: Mgr. Jan Oslík , +421 911 150 006 , oslik.jan@gmail.com
Zborový dozorca: Ing. Vladimír Sodoma
Kantor: Ján Benka , +421 910 602 721 , jan.benka@mil.sk

Ďalšie informácie

Služby Božie; slovenský kostol: každú nedeľu o 9:00
Služby Božie; modlitebňa Vinosady: prvú a tretiu nedeľu v mesiaci o 10:30
Rodinné Služby Bože; slovenský kostol alebo záhrada nemeckej školy: druhú a štvrtú nedeľu v mesiaci o 10:30
Adventné a pôstne Služby Božie; slovenský kostol alebo zborová sieň: štvrtok o 17:00
Mimoriadne Služby Božie v prírode, alebo iných priestoroch podľa informácií na web stránke www.modra.ecav.sk