bohoslužba na Zámčisku

bohoslužba na Zámčisku

V nedeľu 08.10.2023 pozývame na bohoslužbu na Zámčisku o 10:30 hod
V prípade nepriaznivého počasia bude bohoslužba v nemeckom ev. kostole v Modre