bohoslužba pod rozhľadňou

bohoslužba pod rozhľadňou

V nedeľu 29. mája 2022 pozývame na bohoslužbu pod rozhľadňou na Veľkej Homoli
10:30 - bohoslužba pod rozhľadňou
11:00 - piknik pod rozhľadňou
V prípade nepriaznivého počasia bude bohoslužba v slovenskom ev. kostole ap. Petra a Pavla v Modre