bohoslužby - KVETNÁ NEDEĽA

bohoslužby - KVETNÁ NEDEĽA

Na Kvetnú nedeľu (24-03-2024) pozývame na:
pašiové služby Božie s Večerou Pánovou o 9:00 v slovenskom evanjelickom kostole
a/alebo
rodinnú pašiovú bohoslužbu o 10:30 v nemeckom evanjelickom kostole