Byť dôležitý

Byť dôležitý

Zamyslenie z evanjelického kostola v Modre (01.10.2023) nájdete na
SPOTIFY
YOUTUBE