Deň matiek

Deň matiek

V nedeľu 14. mája 2023 pozývame na RODINNÚ BOHOSLUŽBU o 10:30 hod v slovenskom ev. kostole v Modre venovanú DŇU MATIEK
a na SPOLOČNÝ OBED na ev. fare v Modre s darčekom pre mamy - deti varia obed a chystajú stolovanie