EUREKA

EUREKA

V nedeľu 23.10.2022 pozývame na prehliadku priestorov základnej školy EUREKA a rodinnú bohoslužbu s požehnaním školy (Kostolná 3)