INŠTALÁCIA

INŠTALÁCIA

Presbyterstvo Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Modra Vás pozýva na INŠTALÁCIU - slávnostné uvedenie Evy Oslíkovej do služby zborovej farárky v cirkevnom zbore.
Slávnosť INŠTALÁCIE bude v sobotu 22. októbra 2022 o 10:00 hod v slovenskom evanjelickom kostole ap. Petra a Pavla v Modre