koncert spevokolu

koncert spevokolu

Na sviatok Vstúpenia (18.05.2023) pozývame na služby Božie o 18:00 hod v slovenskom ev. kostole v Modre a malý koncert spevokolu LAUDATE DOMINUM