pašiová bohoslužba

pašiová bohoslužba

V nedeľu 26.03.2023 pozývame o 10:30 hod na PAŠIOVÚ BOHOSLUŽUBU s VEČEROU PÁNOVOU
téma: V ČOM SA SKRÝVA MOC?
(miesto: Zborová miestnosť na ev. fare v Modre)