poďakovanie za úrody

poďakovanie za úrody

V nedeľu 15.10.2023 pozývame k poďakovaniu za úrody na bohoslužbách v Modre o 9:00 a vo Vinosadoch o 10:30