POĎAKOVANIE ZA ÚRODY

POĎAKOVANIE ZA ÚRODY

V nedeľu 16. októbra 2022 chceme spoločne na službách Božích poďakovať za požehnanie úrod