rodinná bohoslužba

rodinná bohoslužba

V nedeľu 24.09.2023 pozývame o 10:30 hod do nemeckého evanjelického kostola v Modre na rodinnú bohoslužbu
a po skončení na AGAPÉ - spoločný čas na farskom dvore