rodinná bohoslužba

rodinná bohoslužba

V nedeľu 08.05.2022 pozývame na rodinnú bohoslužbu & grilovačku na farskom dvore (Štúrova 1, Modra)
V prípade nepriaznivého počasia bude bohoslužba v slovenskom ev. kostole