rodinná bohoslužba

rodinná bohoslužba

V nedeľu 11.09.2022 pozývame o 10:30 hod do záhrady bývalej nemeckej ev. školy (Štúrova 61) na RODINNÚ BOHOSLUŽBU na tému: BLÁZNIVÁ LÁSKA
Tešíme sa na spoločný čas