RODINNÁ BOHOSLUŽBA

RODINNÁ BOHOSLUŽBA

V nedeľu 12-05-2024 - na Deň matiek pozývame na rodinnú bohoslužbu s Večerou Pánovou na farskom dvore (Štúrova 1, Modra)
Po bohoslužbe bude AGAPÉ - spoločný čas s občerstvením