rodinná bohoslužba

rodinná bohoslužba

V nedeľu 28. mája 2023 pozývame o 10.30 hod na RODINNÚ BOHOSLUŽBU v slovenskom evanjelickom kostole v Modre a AGAPÉ - spoločný čas na farskom dvore