RODINNÁ BOHOSLUŽBA

RODINNÁ BOHOSLUŽBA

V nedeľu 22.01.2023 pozývame na RODINNÚ BOHOSLUŽBU o 10:30 hod v zborovej miestnosti na ev. fare (Štúrova 1, Modra)