rodinná bohoslužba

rodinná bohoslužba

V nedeľu 10.12.2023 pozývame o 10:30 hod na RODINNÚ BOHOSLUŽBU s VEČEROU PÁNOVOU