rodinná pašiová bohoslužba

rodinná pašiová bohoslužba

Na Kvetnú nedeľu - 10.04.2022 pozývame na rodinnú pašiovú bohoslužbu s Večerou Pánovou o 10:30 hod v slovenskom ev. kostole ap. Petra a Pavla v Modre

Po bohoslužbe pozývame na AGAPÉ - spoločný čas na farskom dvore