rozpis

rozpis

Rozpis služieb Božích:

ZELENÝ ŠTVRTOK (14.04.2022) - 18:00, slovenský ev. kostol Modra - VEČERA PÁNOVA

VEĽKÝ PIATOK (15.04.2022) - 9:00, slovenský ev. kostol Modra - PAŠIOVÉ SLUŽBY BOŽIE S VEČEROU PÁNOVOU

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (17.04.2022) - 9:00, slovenský ev. kostol Modra - SLUŽBY BOŽIE S VEČEROU PÁNOVOU

                                                              10:30, modlitebňa Vinosady - SLUŽBY BOŽIE S VEČEROU PÁNOVOU

VEĽKONOČNÝ PONDELOK (17.04.2022) - 9:00, slovenský ev. kostol Modra - SLUŽBY BOŽIE

Služby Božie na Veľkonočnú nedeľu vysielané na Rádiu Modra (FM 106,1 alebo: http://mediamodra-sk.eu)