S požehnaním do škôl

S požehnaním do škôl

V nedeľu 03.09.2023 pozývame na služby Božie s požehnaním žiakov, študentov, učiteľov, profesorov, vychovávateľov a všetkých, ktorí to potrebujú pre nový školský rok
o 9:00 v slovenskom ev. kostole v Modre
o 10:30 v modlitebni vo Vinosadoch