SKÚŠKA KONFIRMANDOV

SKÚŠKA KONFIRMANDOV

Pozývame na služby Božie, na ktorých budú mať konfirmandi 2. ročníka skúšku.
Tešíme sa na Vás 20-05-2024 - Svätodušný pondelok - o 18:00 v nemeckom evanjelickom kostole v Modre
Hudobný doprovod robí kapela STARMLAD