služby Božie na Rádiu Modra

služby Božie na Rádiu Modra

V nedeľu 16.07.2023 o 9:00 h budú služby Božie zo slovenského ev. kostola v Modre vysielané na rádiu Modra
Hosť:  Dávid Bázlik, ev. farár v Bratislave-Petržalke
106,1 FM (alebo cez internet)