... ste Kristov list ...

... ste Kristov list ...

zamyslenie na tému "...STE KRISTOV LIST ..." z nemeckého evanjelického kostola v Modre (22.10.2023) nájdete na:
SPOTIFY

YOUTUBE​​​