Bohoslužba na Starý rok

Bohoslužba na Starý rok

Bohoslužba na Starý rok

Pozývame ukončiť starý rok a začať nový bohoslužbou zo slovenského ev. kostola ap. Petra a Pavla v Modre