EKUMENICKÝ SVETOVÝ DEŇ MODLITIEB

EKUMENICKÝ SVETOVÝ DEŇ MODLITIEB

V nedeľu 05. marec 2023 pozývame o 16:00 hod do Sobášnej siene (Súkenícka 4) na EKUMENICKÝ SVETOVÝ DEŇ MODLITIEB na tému "Počul som o vašej viere", ktorú pripravili ženy z Taiwanu. Organizačne zabezpečujú ženy z evanjelického cirkevného zboru, z rímsko-katolíckej farnosti a Kresťanských zborov v Modre.
Výťažok zo zbierky bude venovaný na projekt katolíckej organizácie Hope Workers´Center. Organizácia pomáha cudzinkám, ktoré pomáhajú v domácnostiach Taiwančanov bez právnej ochrany a sú vykorisťované.