LUTERÁNSKY CHODNÍK

LUTERÁNSKY CHODNÍK

14. októbra 2023 pozývame na ďalší ročník putovania z Veľkých Levár do Modry - LUTERÁNSKY CHODNÍK
• INFO •

PRIEBEH:

7:00 hod - odchod autobusom z Modry (Štúrova 1) do Veľkých Levár

8:00 hod - krátka bohoslužba v ev. kostole vo Veľkých Levároch

8:30 hod - začiatok putovania

peší turisti sa presunú autobusom do Kuchyne - absolvujú trasu Kuchyňa - Modra

cyklisti absolvujú celú trasu Veľké Leváre - Modra

príchod do Modry individuálne - občerstvenie na ev. fare v Modre (Štúrova 1)

PRIHLASOVANIE:

do 8. októbra 2023 na t.č. 0911 150 006 alebo na: oslik.jan@gmail.com

kvôli odvozu potrebujeme vedieť počet peších účastníkov a počet cyklistov