mimoriadny zborový konvent

mimoriadny zborový konvent

V nedeľu 18.12.2022 pozývame na mimoriadny zborový konvent po službách Božích o 9:00 hod v slovenskom ev. kostole v Modre