muzikál

muzikál

V nedeľu 10.04.2022 bude o 17:00 hod v evanjelickom kostole v Trnave detský muzikál ANJELI, ktorý pripravil detský spevokol Lastovičky zo Starej Turej spolu s deťmi z cirkevného zboru Trnava