NEDEĽNÁ PRECHÁDZKA

NEDEĽNÁ PRECHÁDZKA

V nedeľu 28-04-24 pozývame na prechádzku v modranských vinohradoch.
Stretávame sa o 17:00 na Kalvárii, začíname krátkou bohoslužbou, pokračujeme prechádzkou (trasa podľa dohody)