Posledná rozlúčka

Posledná rozlúčka

V piatok 17. septembra 2021 zomrel vo veku 94 rokov evanjelický farár a vysokoškolský pedagóg ThDr. Ivan TÓTH.
V nádeji vzkriesenia sa s ním rozlúčime v utorok 21. septembra 2021 o 14:00 hod v slovenskom evanjelickom kostole v Modre.
V kostole bude kondolenčná kniha, do ktorej môžete napísať kondolenčné prianie, svoju spomienku, alebo povzbudenie pre rodinu. V prípade, že sa rozlúčky s bratom farárom nemôžete zúčastniť, môžete poslať kondolenčné prianie na adresu: oslik.jan@gmail.com, aby sme ho mohli vložiť do kondolenčnej knihy.
Tých, ktorí sa s bratom farárom prídu rozlúčiť, prosíme, aby namiesto kvetov zvážili milodar pre modranský cirkevný zbor.
Ďakujeme