Pôstne prechádzky

Pôstne prechádzky

Počas pôstnych štvrtkov (02.03./ 09.03. /16.03. / 23.03. / 30.03.2023) pozývame na pôstne prechádzky na Kalváriu.
Začiatok prechádzok o 17.15 hod na ev. fare v Modre (Štúrova 1) alebo individuálne z ktoréhokoľvek miesta
Prechádzky končia 17.45 hod na Kalvárii krátkou bohoslužbou