pôstne prechádzky

pôstne prechádzky

V čase pôstu Vás pozývame na spoločné (ale aj individuálne) prechádzky každý pôstny štvrtok

- ak sa chcete pridať, vyrážame vždy vo štvrtok o 17:15 z evanjelickej fary v Modre (Štúrova 1)

- môžete ísť aj z domu, alebo z iného miesta

- stretávame sa na TROCH KRÍŽOCH (Kalvária nad Modrou) o 17:45, kde bude krátka bohoslužba

- v prípade nepriaznivého počasia sa prechádzka nekoná