POŽEHNANIE MANŽELSTIEV

POŽEHNANIE MANŽELSTIEV

19.02.2023 pozývame na POŽEHNANIE MANŽELSTIEV v rámci Národného týždňa manželstva
na službách Božích o 9:00 hod v Modre (zborová miestnosť) a o 10:30 hod vo Vinosadoch (modlitebňa)