Prechádzky labyrintom literatúry

Prechádzky labyrintom literatúry

V pondelok 27.03.2023 pozývame na ďalšiu z prechádzok labyrintom literatúry
o 18:00 hod v zborovej miestnosti na ev. fare v Modre