Reformačná rodinná bohoslužba

Reformačná rodinná bohoslužba

V nedeľu 31. októbra 2021 - na Pamiatku reformácie - o 10:30 hod v modlitebni vo Vinosadoch pripravujeme mimoriadnu REFORMAČNÚ RODINNÚ BOHOSLUŽBU