RODINNÁ BOHOSLUŽBA

RODINNÁ BOHOSLUŽBA

V nedeľu 23.01.2022 pozývame o 10:30 hod na rodinnú bohoslužbu do slovenského ev. kostola v Modre