Rodinná bohoslužba

Rodinná bohoslužba

V nedeľu 22.10.2023 pozývame o 10:30 hod do nemeckého evanjelického kostola na RODINNÚ BOHOSLUŽBU a potom na evanjelickú faru k AGAPÉ - spoločnému času s občerstvením