rodinná bohoslužba

rodinná bohoslužba

V nedeľu - 1. adventná - pozývame na rodinnú bohoslužbu - ADVENTNÉ PUTO(VANIE) o 16:00 hod v priestoroch Základnej školy EUREKA (Kostolná 3)