rodinná bohosužba

rodinná bohosužba

13.02.2022 pozývame o 10:30 hod na rodinnú bohoslužbu v slovenskom ev. kostole v Modre. Téma: ČO SI NEZASLÚŽIM