Seniorátne stretnutie žien

Seniorátne stretnutie žien

Spoločenstvo evanjelických žien Bratislavského seniorátu pozýva v nedeľu 02.04.2023 o 15:00 hod do Kultúrneho domu v Šamoríne na Seniorátne stretnutie žien
Téma: "CESTA K ORDINÁCII ŽIEN NA SLOVENSKU"
Hosť: Mária HROBOŇOVÁ, ev. farárka v Lučenci
Projekt: DARINA BANCÍKOVÁ - putovná výstava