SKÚŠKA KONFIRMANDOV

SKÚŠKA KONFIRMANDOV

V nedeľu 23-06-2024 bude na rodinnej bohoslužbe o 10:30 v slovenskom evanjelickom kostole v Modre skúška konfirmandov.
Hosťom na bohoslužbe bude Ondrej Majling - ev. farár z cirkevného zboru Bratislava Legionárska