spomienka na Štúrovcov a Zochovcov

spomienka na Štúrovcov a Zochovcov

V nedeľu 29.01.2023 pozývame na slávnostné služby Božie o 9:00 hod v slovenskom evanjelickom kostole v Modre spojené so spomienkou na Karola a Ľudovíta Štúrovcov a Samuela a Máriu Zochovcov