Spomienkové služby Božie

Spomienkové služby Božie

V nedeľu 16. januára 2022 budú o 9:00 hod v slovenskom ev. kostole v Modre služby Božie venované spomienke na Karola a Ľudovíta Štúrovcov a Samuela a Ivana Branislava Zochovcov. Služby Božie budú vysielané aj na RÁDIU MODRA (FM 106,1).
(služby Božie sa konajú v režime OP)