stretnutie rodičov a konfirmandov 1. roč.

stretnutie rodičov a konfirmandov 1. roč.

V piatok 29.09.2023 bude o 18:00 v zborovej miestnosti na ev. fare v Modre (Štúrova 1) stretnutie rodičov a konfirmandov 1. ročníka