stretnutie spevokolov BaS

stretnutie spevokolov BaS

V nedeľu 04. máj 2023 sa o 15:00 hod bude konať v nemeckom evanjelickom kostole v Modre stretnutie spevokolov Bratislavského seniorátu