ŠTVRTKOVÉ PRECHÁDZKY

ŠTVRTKOVÉ PRECHÁDZKY

ŠTVRTKOVÉ PRECHÁDZKY NA KALVÁRIU POKRAČUJÚ

Za priaznivého počasia vyrážame o 17:15 z ev. fary v Modre (Štúrova 1) alebo individuálne z ktoréhokoľvek miesta - stretávame sa o 17:45 na Kalvárii v modranskom chotári. Tu bude vždy krátka bohoslužba (a niekedy aj piknik)