UVEDENIE do služby

UVEDENIE do služby

23.03.24 (sobota)

15:30 - slovenský ev. kostol Modra


UVEDENIE

zborovej dozorkyne, predstaviteľov a funkcionárov,

ktorí boli zvolení na ďalšie obdobie,

do služby v cirkevnom zbore.

Uvedenie vykoná Pavel Kollár, senior Bratislavského seniorátu.

Slávnosť je spojená s poďakovaním tým, ktorí službu v cirkevnom zbore vykonávali v predchádzajúcom období.