VIERA - VZDELANIE

VIERA - VZDELANIE

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra v spolupráci so SNM - Múzeum Ľudovíta Štúra pripravili film VIERA - VZDELANIE - dokument o štyroch osobnostiach, ktoré v Modre pôsobili, alebo prežili časť života: Ľudovít Štúr, Karol Štúr, Samuel Zoch, Ivan Branislav Zoch.

Nájdete na: FILM