VOLEBNÉ KONVENTY

VOLEBNÉ KONVENTY

V nedeľu 05-05-2024 sa v rámci služieb Božích uskutočnia VOLEBNÉ KONVENTY:
biskupa / biskupky Západného dištriktu (kandidáti: Sidonia Horňanová / Ján Hroboň)
dozorcu / dozorkyne Bratislavského seniorátu (kandidáti: Vladimír Cipciar / Zuzana Ševčovičová)