Volebný konvent

Volebný konvent

V nedeľu 19.03.2023 po službách Božích o 9:00 hod - VOLEBNÝ KONVENT DIŠTRIKTUÁLNEHO DOZORCU ZÁPADNÉHO DIŠTRIKTU
Kandidát: Ing. Peter SYNAK