volebný konvent

volebný konvent

Volebný konvent na post generálnej dozorkyne / dozorcu bude v našom cirkevnom zbore v nedeľu 18.09.2022 na službách Božích o 9:00 hod
Informácie o kandidátoch nájdete na: ROZHOVOR S KANDIDÁTMI