ZBOROVÝ DEŇ

ZBOROVÝ DEŇ

V nedeľu 30.06.2024 sa na službách Božích o 9:00 v slovenskom ev. kostole v Modre
uskutoční uvedenie Viery Jančovičovej do služby zborovej dozorkyne
uvedie zborových predstaviteľov a funkcionárov do služby v cirkevnom zbore.
Po službách Božích pozývame na ZBOROVÝ DEŇ
spoločný čas pri rozhovoroch, aktivitách, guľáši ...