Zdvihnite život

Zdvihnite život

Hudobno-literárne podujatie pri príležitosti 135. výročia narodenia Martina Rázusa